Kamen ,Mramor ,Granit ,Sedra

Tisel Milan Vukovic

Mramor.
Taj Mahal, ovaj svjetski poznati spomenik
načinjen je od mramora.
Mramor (latinski iz grčkog) je stijena nastala
metamorfozom karbonatnih prolita
(sedimentnih stijena vapnenaca i dolomita) pri uvjetima povišene temperature i litostatskog
tlaka.
Mramor je zrnate (granoblastične) strukture i
homogene teksture, sadrži kalcit i/ili dolomit, a
od primarnih nečistoća u sedimentu nastaju
metamorfni minerali (fosferit, pirokseni, tinjci). Škriljavi varijaritet mramora bogat
filosilikatima naziva se cipolin.
Mramor se rabi u kiparstvu i graditeljstvu, lako
se reže, obrađuje i polira. U likovnoj umjetnosti
je cijenjen zbog svoje mliječne boje,
poluprozirnosti i toploti koja podsjeća na ljudski dodir.
U antici najznačajnije građevine i skulpture
nastale su od čuvenog mramora s otoka Para
(grčki: Parosa) i brda Pentelikona.
U Italiji je cijenjen mramor iz Carrare od kojeg
je izrađen i Michelangelov David. Brački mramor (pučiški kamenolom) je cijenjen
u cijelome svijetu te su mnoge građevine
koristile upravo ovaj kamen (od Teodorikovog
mauzoleja u Ravenni…

View original post 286 more words

Advertisements